Kyōgen

Kyōgen – trzy słowa wstępu

Kyōgen to japońska forma teatralna, mająca postać farsy. Stworzono ją jako interludium dla teatru , aby po podniosłych, poważnych sztukach tegoż teatru, widz mógł zrelaksować się przy czymś lżejszym. Dlatego też czasami zwany jest również nō-kyōgen, chociaż są to dwie kompletnie różne formy sceniczne. Obecnie bywa wystawiany zarówno w łączności ze sztukami teatru , jak i niezależnie od niego.

Jego główna tematyka ma charakter obyczajowy, oparty na życiu prostych ludzi. Często opiera się na kontrastach: mędrzec i głupiec, dostojnik i pajac itd. Mają przeważnie dość prosty schemat, ponieważ nie trwają dłużej niż kilkanaście minut i zazwyczaj nie występuje w nich więcej niż 3 postaci.

Kyōgen nie jest tak częstym motywem w lalkach, jak teatr czy kabuki, tym niemniej postaram się zebrać tu kilka przykładów.

kyōgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zdjęcie: kaga ningyō przedstawiające motyw z farsy kyōgen. Lalki z mojej kolekcji.]

Motywy w lalkach zaczerpnięte z farsy kyōgen

Akutarō

Akutarō to tytuł tańca napisanego z myślą o konkretnym aktorze, Ichikawie En’o, dla którego stał się jedną z jego najsłynniejszych ról. Opowiada o młodzieńcu prowadzącym hulaszczy i pijacki tryb życia. Jego wuj, zmartwiony postępowaniem krewniaka, postanawia uleczyć go z nałogu.

W lalkach motyw ten jest niezwykle rzadki, sama spotkałam się z nim tylko raz, zaprezentowany poniżej. Lalka przedstawia głównego bohatera w sposób dla niego ikoniczny – z czerwoną, groteskową twarzą, wykonującego pijacki taniec z włócznią w ręku.

Kyōgen - Akutarō

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zdjęcie: lalka kostiumowa (ishō ningyō) przedstawiająca Akutarō. Źródło: Yahoo Japan.]